Ne­ver try to out­stub­born a cat.


ne­ver-try-to out­stub­born-a cat
lazarus longne­vertryto out­stub­borna catne­ver trytry to out­stub­bornto out­stub­born a catne­ver try to out­stub­borntry to out­stub­born a catne­ver try to out­stub­born a cat

Wszys­tkie ra­nią, os­tatnia zabija. Vul­ne­rant om­nes, ul­ti­ma ne­cat. (łac.)  -Autor nieznany
wszys­tkie-ra­ą-os­tatnia-zabija-vul­ne­rant-om­nes-ul­ti­-ne­cat-łac 
Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.)  -Milton Friedman
rządy-nie uczą ę-nicze­go-tyl­ko ludzie ę-uczą-go­ver­nmen­ts-ne­ver-learn-on­ly peop­-learn-ang 
Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore
pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for