Negacja bywa bardzo dogodną formą próżniowania.


negacja-bywa-bardzo-dogodną-formą-próżniowania
anonimnegacjabywabardzodogodnąformąpróżniowanianegacja bywabywa bardzobardzo dogodnądogodną formąformą próżniowanianegacja bywa bardzobywa bardzo dogodnąbardzo dogodną formądogodną formą próżniowanianegacja bywa bardzo dogodnąbywa bardzo dogodną formąbardzo dogodną formą próżniowanianegacja bywa bardzo dogodną formąbywa bardzo dogodną formą próżniowania

Twórczość bywa rekompensatą, choć czasem bardzo utajoną, z bardzo skrywanych braków i utrat płynącą jak z podziemnego źródła...Ta szpetna ludzka próżność bywa nieraz matką bardzo ładnych dzieci.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Każde określenie jest negacją.Każde ok­reśle­nie jest negacją.Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia.