ni­by-wy­daje ę-to ­kie-pros­tea-w rzeczy­wis­toś-oka­zuje ę-­kie-trud­ne-~pa­weł-rychlica-inspiracja-Życie
rychcikni­bywy­daje sięto ta­kiepros­teaw rzeczy­wis­tościoka­zuje sięta­kietrud­ne~pa­wełrychlicainspiracjaycieni­by wy­daje sięwy­daje się to ta­kieto ta­kie pros­teapros­tea w rzeczy­wis­tościw rzeczy­wis­tości oka­zuje sięoka­zuje się ta­kie~pa­weł rychlicarychlica inspiracjainspiracja Życieni­by wy­daje się to ta­kiewy­daje się to ta­kie pros­teato ta­kie pros­tea w rzeczy­wis­tościpros­tea w rzeczy­wis­tości oka­zuje sięw rzeczy­wis­tości oka­zuje się ta­kie~pa­weł rychlica inspiracjarychlica inspiracja Życieni­by wy­daje się to ta­kie pros­teawy­daje się to ta­kie pros­tea w rzeczy­wis­tościto ta­kie pros­tea w rzeczy­wis­tości oka­zuje siępros­tea w rzeczy­wis­tości oka­zuje się ta­kie~pa­weł rychlica inspiracja Życieni­by wy­daje się to ta­kie pros­tea w rzeczy­wis­tościwy­daje się to ta­kie pros­tea w rzeczy­wis­tości oka­zuje sięto ta­kie pros­tea w rzeczy­wis­tości oka­zuje się ta­kie

po­dej­rzli­wość-to cecha-strachu-przed-od­kry­ciem-praw­dy-w rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-niusza
dziśjut­ropo-po­jut­rze-nic ę-nie zmienikon­ty­nuac­ja-sza­rej-rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-włas­na-obserwacja
jak ę-oka­zuje-sza­cunek-zwierzęciu-to i zwie­rze-oka­zuje-sza­cunek-człowieko­wi-~pa­weł-rychlica