Nic się nie dzieje przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność.


nic-ę-nie-dzieje-przypadkowo-zawsze-jest-jakaś-przyczyna-i-konieczność
platonnicsięniedziejeprzypadkowozawszejestjakaśprzyczynakoniecznośćnic sięsię nienie dziejedzieje przypadkowozawsze jestjest jakaśjakaś przyczynaprzyczyna ii koniecznośćnic się niesię nie dziejenie dzieje przypadkowozawsze jest jakaśjest jakaś przyczynajakaś przyczyna iprzyczyna i koniecznośćnic się nie dziejesię nie dzieje przypadkowozawsze jest jakaś przyczynajest jakaś przyczyna ijakaś przyczyna i koniecznośćnic się nie dzieje przypadkowozawsze jest jakaś przyczyna ijest jakaś przyczyna i konieczność

Zobaczyłem Cię przypadkiem, przypadkowo Cię poznałam, no i całkiem przypadkowo Ciebie pokochałam.Nigdy nie należy bać się, gdy coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie dzieje się nicKiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.Niezawodnie bardzo imponujące, bardzo szanowne i bardzo perspektywiczne jest to słowo: konieczność. A przede wszystkim wygodne. Daje jakąś złudę pewności wśród chaosu. Uspokaja. Zdejmuje odpowiedzialność. Udaje, że wszystko, choćby było najgorszym, jest przynajmniej w porządku. Jest najsubtelniejszym sposobem samobójstwa. A przy tym ma taki dźwięk spiżowy, nieubłagany.Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.W pytaniach, na które nie ma odpowiedzi, kryje się zawsze jakaś nadzieja.