Nic się tak nie powtarza, jak ekscentryczność i oryginalność.


nic-ę-tak-nie-powtarza-jak-ekscentryczność-i-oryginalność
tadeusz Żeleński - boynicsiętakniepowtarzajakekscentrycznośćoryginalnośćnic sięsię taktak nienie powtarzajak ekscentrycznośćekscentryczność inic się taksię tak nietak nie powtarzajak ekscentryczność iekscentryczność i oryginalnośćnic się tak niesię tak nie powtarzajak ekscentryczność i oryginalnośćnic się tak nie powtarza

Nic się tak nie powtarza jak ekscentryczność i oryginalność.Nic się tak nie pow­tarza jak ek­scen­tryczność i oryginalność.Nic się nie powtarza. To my powtarzamy samych siebie.Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.Nie ma nic tak złego jak kobieta zła i nie ma nic tak dobrego jak kobieta dobra.