Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń.


nic-co-robisz-nie-jest-stratą-czasu-śli-umiesz-mądrze-korzystać-z-własnych-doświadczeń
august rodinniccorobiszniejeststratączasujeśliumieszmądrzekorzystaćwłasnychdoświadczeńco robisznie jestjest stratąstratą czasujeśli umieszumiesz mądrzemądrze korzystaćkorzystać zz własnychwłasnych doświadczeńnie jest stratąjest stratą czasujeśli umiesz mądrzeumiesz mądrze korzystaćmądrze korzystać zkorzystać z własnychz własnych doświadczeńnie jest stratą czasujeśli umiesz mądrze korzystaćumiesz mądrze korzystać zmądrze korzystać z własnychkorzystać z własnych doświadczeńjeśli umiesz mądrze korzystać zumiesz mądrze korzystać z własnychmądrze korzystać z własnych doświadczeń

Nic, co ro­bisz, nie jest stratą cza­su, jeśli umiesz mądrze korzys­tać z włas­nych doświadczeń. -Rodin Auguste
nic-co ro­bisz-nie jest stratą-cza­su-śli-umiesz-mądrze-korzys­ć-z włas­nych-doświadczeń
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko - posuwaj się naprzód -Martin Luther King
jeśli-nie-umiesz-latać-biegnij-jeśli-nie-umiesz-biegać-chodź-jeśli-nie-umiesz-chodzić-czołgaj-ę-ale-bez-wzglę-na-wszystko-posuwaj-ę
Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny. -Bernard Św
jedyną-rzeczą-która-nie-jest-stratą-czasu-jest-poszukiwanie-boga-nawet-śli-on-jest-nieosiągalny
Jeśli robisz tylko to, co wiesz, że możesz zrobić - nigdy nie robisz zbyt wiele. -Tom Krause
jeśli-robisz-tylko-to-co-wiesz-że-możesz-zrobić-nigdy-nie-robisz-zbyt-wiele
Cokolwiek robisz, zawsze możesz dostać kulkę. Nawet gdy nie robisz nic. -Anonim
cokolwiek-robisz-zawsze-możesz-dostać-kulkę-nawet-gdy-nie-robisz-nic