Nic dwa razy się nie zdarza i z tej właśnie to przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.


nic-dwa-razy-ę-nie-zdarza-i-z-tej-właśnie-to-przyczyny-zrodziliśmy-ę-bez-wprawy-i-pomrzemy-bez-rutyny
gyalwa gendun drubpanicdwarazysięniezdarzatejwłaśnietoprzyczynyzrodziliśmybezwprawypomrzemyrutynynic dwadwa razyrazy sięsię nienie zdarzazdarza iz tejtej właśnieprzyczyny zrodziliśmyzrodziliśmy sięsię bezbez wprawywprawy ii pomrzemypomrzemy bezbez rutynynic dwa razydwa razy sięrazy się niesię nie zdarzanie zdarza izdarza i zi z tejz tej właśniewłaśnie to przyczynyprzyczyny zrodziliśmy sięzrodziliśmy się bezsię bez wprawybez wprawy iwprawy i pomrzemyi pomrzemy bezpomrzemy bez rutynynic dwa razy siędwa razy się nierazy się nie zdarzasię nie zdarza inie zdarza i zzdarza i z teji z tej właśnietej właśnie to przyczynywłaśnie to przyczyny zrodziliśmyprzyczyny zrodziliśmy się bezzrodziliśmy się bez wprawysię bez wprawy ibez wprawy i pomrzemywprawy i pomrzemy bezi pomrzemy bez rutynynic dwa razy się niedwa razy się nie zdarzarazy się nie zdarza isię nie zdarza i znie zdarza i z tejzdarza i z tej właśniez tej właśnie to przyczynytej właśnie to przyczyny zrodziliśmywłaśnie to przyczyny zrodziliśmy sięprzyczyny zrodziliśmy się bez wprawyzrodziliśmy się bez wprawy isię bez wprawy i pomrzemybez wprawy i pomrzemy bezwprawy i pomrzemy bez rutyny

Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.dwie drogi ludzkie skrzyżowane nieplanowane ta­jem­nicą okryte dwa żywoty nagłe nachodzące na siebie nic nie dzieje się bez przyczyny W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny, ale często - bez skutku.. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci.Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki.Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi.