Nic dziwnego, że po oddaniu głosu nie mamy już nic do powiedzenia.


nic-dziwnego-że-po-oddaniu-głosu-nie-mamy-już-nic-do-powiedzenia
anonimnicdziwnegożepooddaniugłosuniemamyjużnicdopowiedzenianic dziwnegoże popo oddaniuoddaniu głosugłosu nienie mamymamy jużjuż nicnic dodo powiedzeniaże po oddaniupo oddaniu głosuoddaniu głosu niegłosu nie mamynie mamy jużmamy już nicjuż nic donic do powiedzeniaże po oddaniu głosupo oddaniu głosu nieoddaniu głosu nie mamygłosu nie mamy jużnie mamy już nicmamy już nic dojuż nic do powiedzeniaże po oddaniu głosu niepo oddaniu głosu nie mamyoddaniu głosu nie mamy jużgłosu nie mamy już nicnie mamy już nic domamy już nic do powiedzenia

Jeżeli nie masz do powiedzenia nic ciekawego ani nic ważnego, to nie daj się skłonić do mówienia.– Tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic – zaśmiał się głośno. – To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę...wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Życiowe ce­le się zmieniają i nie ma w tym nic dziwnego...Zawsze można zaczynać od nowa; nic dziwnego, że tylu ludzi drepce w kółko.Prawda jest naga. Nic dziwnego, iż tak wielu ludzi ją omija - przez wrodzoną pruderię.