Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak rozum; każdy uważa, że ma go dosyć.


nic-na-świecie-nie-jest-tak-sprawiedliwie-rozdzielone-jak-rozum-każdy-uważa-że-go-dosyć
jacques tatinicnaświecieniejesttaksprawiedliwierozdzielonejakrozumkażdyuważażegodosyćnic nana świecieświecie nienie jestjest taktak sprawiedliwiesprawiedliwie rozdzielonejak rozumkażdy uważama gogo dosyćnic na świeciena świecie nieświecie nie jestnie jest takjest tak sprawiedliwietak sprawiedliwie rozdzieloneże ma goma go dosyćnic na świecie niena świecie nie jestświecie nie jest taknie jest tak sprawiedliwiejest tak sprawiedliwie rozdzieloneże ma go dosyćnic na świecie nie jestna świecie nie jest takświecie nie jest tak sprawiedliwienie jest tak sprawiedliwie rozdzielone

Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone jak rozum: każdy wierzy, że otrzymał go wystarczającą ilość.Nic na świecie nie jest tak spra­wied­li­wie roz­dzielo­ne, jak ro­zum; każdy uważa, że ma go dosyć.Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą o Nie ma na świecie nic tak słodkiego jak miłość. Zaraz po miłości najsłodsza jest nienawiść.