Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości.


nic-naprawdę-nic-nie-jest-warte-życia-oprócz-miłoś
bonhoeffer dietrichnicnaprawdęnicniejestwarteżyciaopróczmiłościnaprawdę nicnic nienie jestjest wartewarte życiażycia opróczoprócz miłościnaprawdę nic nienic nie jestnie jest wartejest warte życiawarte życia opróczżycia oprócz miłościnaprawdę nic nie jestnic nie jest wartenie jest warte życiajest warte życia opróczwarte życia oprócz miłościnaprawdę nic nie jest wartenic nie jest warte życianie jest warte życia opróczjest warte życia oprócz miłości

Kocham, więc żyję. A miłość nigdy się nie kończy. Więc będę żyć wiecznie. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłościMiłości kobiet - o! poznania warte. Piękne a groźne, pełne tajemnicy. Kobieta wszystko stawia na te kartę. Gdy przegra, to jej nic oprócz tęsknicy. I żalu życie nie odda rozdarte.Ani różnice poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic. Oprócz jej braku.Bez miłości nie warte nic.Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może