Nic nas tak bardzo nie okłamuje jak nasz własny osąd.


nic-nas-tak-bardzo-nie-okłamuje-jak-nasz-własny-osąd
leonardo da vincinicnastakbardzonieokłamujejaknaszwłasnyosądnic nasnas taktak bardzobardzo nienie okłamujeokłamuje jakjak nasznasz własnywłasny osądnic nas taknas tak bardzotak bardzo niebardzo nie okłamujenie okłamuje jakokłamuje jak naszjak nasz własnynasz własny osądnic nas tak bardzonas tak bardzo nietak bardzo nie okłamujebardzo nie okłamuje jaknie okłamuje jak naszokłamuje jak nasz własnyjak nasz własny osądnic nas tak bardzo nienas tak bardzo nie okłamujetak bardzo nie okłamuje jakbardzo nie okłamuje jak nasznie okłamuje jak nasz własnyokłamuje jak nasz własny osąd

Nic nie zwodzi nas bardziej niż sąd własny.Nic nie zawodzi nas bardziej niż sąd własny.Nic nie za­wodzi nas bar­dziej niż sąd własny.Nasz osąd jakiegoś czynu nie jest nigdy osądem tej jego strony, za którą Bóg nagradza albo karze.A nic nie jest tak jałowe i pozbawione życia, nic nie jest tak bezczelnie kłamliwe i destruktywne jak mdłe uśmiechy z plakatów i bezmyślne zadowolenie tygodników, które zapewniają nas, że jesteśmy bezgranicznie szczęśliwi.Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie.