Nic nie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­ność kobiety.


nic-nie jest bar­dziej-niezgłębione-ż-po­wie­rzchow­ność-kobiety
karl krausnicnie jest bar­dziejniezgłębioneniżpo­wie­rzchow­nośćkobietynic nie jest bar­dziejnie jest bar­dziej niezgłębioneniezgłębione niżniż po­wie­rzchow­nośćpo­wie­rzchow­ność kobietynic nie jest bar­dziej niezgłębionenie jest bar­dziej niezgłębione niżniezgłębione niż po­wie­rzchow­nośćniż po­wie­rzchow­ność kobietynic nie jest bar­dziej niezgłębione niżnie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­nośćniezgłębione niż po­wie­rzchow­ność kobietynic nie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­nośćnie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­ność kobiety

Dla har­mo­nii małżeństwa le­piej jest, gdy zgod­ność do­tyczy cech bar­dziej po­wie­rzchow­nych, a roz­bieżność cech głębszych. -Antoni Kępiński
dla-har­mo­nii-łżeństwa-­piej-jest-gdy-zgod­ność-do­tyczy-cech-bar­dziej-po­wie­rzchow­nych-a roz­bieżność-cech-głębszych
Bar­dziej strzeż się po­wie­rzo­nych ta­jem­nic, niż pieniędzy. -Isokrates
bar­dziej-strzeż ę-po­wie­rzo­nych-­jem­nic-ż-pieniędzy
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!
codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej