Nic nie umie, kto ma le­nia w rozumie.


nic-nie umie-kto- ­nia-w rozumie
bujak bogusławnicnie umiektoma le­niaw rozumienic nie umiekto ma le­niama le­nia w rozumiekto ma le­nia w rozumie

Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie .Jeśli tłumaczysz coś tak jasno, że każdy musi to zrozumieć, zawsze znajdzie się ktoś, kto nic nie rozumie.Moralność prowadzi do zguby tego, kto usiłuje skrupulatnie stosować jej nakazy w praktyce, a zapewnia dobrobyt temu, kto się nią umie posługiwać niczym maską.Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta.Kto nic nie umie, temu i pomylić się nie można.Kto nic nie umie, te­mu i po­mylić się nie można.