nic nie wychodzi prośba o garść nadziei grzesznik na klęczkach...  


nic-nie wychodzi-prośba-o garść-nadziei-grzesznik-na klęczkach- 
natuuśnicnie wychodziprośbao garśćnadzieigrzesznikna klęczkach nic nie wychodzinie wychodzi prośbaprośba o garśćo garść nadzieinadziei grzesznikgrzesznik na klęczkachna klęczkach  nic nie wychodzi prośbanie wychodzi prośba o garśćprośba o garść nadzieio garść nadziei grzeszniknadziei grzesznik na klęczkachgrzesznik na klęczkach  nic nie wychodzi prośba o garśćnie wychodzi prośba o garść nadzieiprośba o garść nadziei grzeszniko garść nadziei grzesznik na klęczkachnadziei grzesznik na klęczkach  nic nie wychodzi prośba o garść nadzieinie wychodzi prośba o garść nadziei grzesznikprośba o garść nadziei grzesznik na klęczkacho garść nadziei grzesznik na klęczkach  

Kto nie może mieć nadziei na nic, niech na nic nie traci nadziei.Nic dob­re­go nie wychodzi nig­dy z mie­sza­nia przy­jaźni z pracą i seksem.- Czołgać się? - rzekł z oburze­niem - to niegod­ne człowieka. - I poszedł da­lej dum­nie na klęczkach.Grzesznik to człowiek, który nie ma dość woli, aby nie kochać zła.Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić.Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przyszłość, grzesznik zaś przeszłość.