Nic nie za­wodzi nas bar­dziej niż sąd własny.


nic-nie za­wodzi-nas-bar­dziej-ż-sąd-własny
leonardo da vincinicnie za­wodzinasbar­dziejniżsądwłasnynic nie za­wodzinie za­wodzi nasnas bar­dziejbar­dziej niżniż sądsąd własnynic nie za­wodzi nasnie za­wodzi nas bar­dziejnas bar­dziej niżbar­dziej niż sądniż sąd własnynic nie za­wodzi nas bar­dziejnie za­wodzi nas bar­dziej niżnas bar­dziej niż sądbar­dziej niż sąd własnynic nie za­wodzi nas bar­dziej niżnie za­wodzi nas bar­dziej niż sądnas bar­dziej niż sąd własny

Nic nie zawodzi nas bardziej niż sąd własny.Nic nie zwodzi nas bardziej niż sąd własny.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Nie ma nic bar­dziej względne­go niż piękno.Nie ma nic bar­dziej stałego niż nieprzewidziane.