Nic nie jest ostatecznie załagodzone, nawet gdyby było sprawiedliwie załagodzone.


nic-nie-jest-ostatecznie-załagodzone-nawet-gdyby-było-sprawiedliwie-załagodzone
abraham lincolnnicniejestostateczniezałagodzonenawetgdybybyłosprawiedliwiezałagodzonenic nienie jestjest ostatecznieostatecznie załagodzonenawet gdybygdyby byłobyło sprawiedliwiesprawiedliwie załagodzonenic nie jestnie jest ostateczniejest ostatecznie załagodzonenawet gdyby byłogdyby było sprawiedliwiebyło sprawiedliwie załagodzonenic nie jest ostatecznienie jest ostatecznie załagodzonenawet gdyby było sprawiedliwiegdyby było sprawiedliwie załagodzonenic nie jest ostatecznie załagodzonenawet gdyby było sprawiedliwie załagodzone

Gdyby nawet Boga nie było, należało by Go wymyślić.Nawet gdyby nie było żadnych innych dowodów, sam kciuk przekonałby mnie o istnieniu Boga.Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak rozum; każdy uważa, że ma go dosyć.Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone jak rozum: każdy wierzy, że otrzymał go wystarczającą ilość.I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Gdyby wszystko na tym padole było doskonałe, nic nie byłoby doskonałe.