Nic nie jest przykrym ani przyjemnym - to myślenie nasze czyni każdą rzecz naszym szczęściem lub nieszczęściem.


nic-nie-jest-przykrym-ani-przyjemnym-to-myślenie-nasze-czyni-każdą-rzecz-naszym-szczęściem-lub-nieszczęściem
william shakespearenicniejestprzykrymaniprzyjemnymtomyślenienaszeczynikażdąrzecznaszymszczęściemlubnieszczęściemnic nienie jestjest przykrymprzykrym aniani przyjemnymprzyjemnymmyślenie naszenasze czyniczyni każdąkażdą rzeczrzecz naszymnaszym szczęściemszczęściem lublub nieszczęściemnic nie jestnie jest przykrymjest przykrym aniprzykrym ani przyjemnymani przyjemnymmyślenie nasze czyninasze czyni każdączyni każdą rzeczkażdą rzecz naszymrzecz naszym szczęściemnaszym szczęściem lubszczęściem lub nieszczęściemnic nie jest przykrymnie jest przykrym anijest przykrym ani przyjemnymprzykrym ani przyjemnymmyślenie nasze czyni każdąnasze czyni każdą rzeczczyni każdą rzecz naszymkażdą rzecz naszym szczęściemrzecz naszym szczęściem lubnaszym szczęściem lub nieszczęściemnic nie jest przykrym aninie jest przykrym ani przyjemnymjest przykrym ani przyjemnymmyślenie nasze czyni każdą rzecznasze czyni każdą rzecz naszymczyni każdą rzecz naszym szczęściemkażdą rzecz naszym szczęściem lubrzecz naszym szczęściem lub nieszczęściem

O kobiety! Wyście naszym szczęściem i nieszczęściem. Świat o was mówi z pogardą, a jednak ciągle hołdy składa. -Pierre Augustin Beaumarchais
o-kobiety-wyście-naszym-szczęściem-i-nieszczęściem-Świat-o-was-mówi-z-pogardą-a-jednak-ągle-hołdy-składa
Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem. -Zygmunt Freud
nasze-namiętnoś-często-stają-ę-naszym-nieszczęściem
Nie ma nic tak od­ległego, by było po­za naszym za­sięgiem, ani nic tak uk­ry­tego, by nie dało się odkryć. -René Descartes (Kartezjusz)
nie- nic-tak-od­ległego-by było-po­za-naszym-za­ęgiem-ani-nic-tak-uk­ry­tego-by nie dało ę-odkryć