Nic nie jest tak miękkie i tak twarde jak serce.


nic-nie-jest-tak-miękkie-i-tak-twarde-jak-serce
georg christoph lichtenbergnicniejesttakmiękkietwardejaksercenic nienie jestjest taktak miękkiemiękkie ii taktak twardetwarde jakjak sercenic nie jestnie jest takjest tak miękkietak miękkie imiękkie i taki tak twardetak twarde jaktwarde jak sercenic nie jest taknie jest tak miękkiejest tak miękkie itak miękkie i takmiękkie i tak twardei tak twarde jaktak twarde jak sercenic nie jest tak miękkienie jest tak miękkie ijest tak miękkie i taktak miękkie i tak twardemiękkie i tak twarde jaki tak twarde jak serce

Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd. -Anonim
nic-tak-nie-zdobi-kobiety-jak-wstyd-i-nic-tak-jej-nie-poniża-jak-bezwstyd
Nie ma nic tak złego jak kobieta zła i nie ma nic tak dobrego jak kobieta dobra. -Eurypides
nie-nic-tak-złego-jak-kobieta-zła-i-nie-nic-tak-dobrego-jak-kobieta-dobra