Nic nie kosztuje serdeczne słowo, jest to jednak najcenniejszy dar.


nic-nie-kosztuje-serdeczne-słowo-jest-to-jednak-najcenniejszy-dar
daphne du mauriernicniekosztujeserdecznesłowojesttojednaknajcenniejszydarnic nienie kosztujekosztuje serdeczneserdeczne słowojednak najcenniejszynajcenniejszy darnic nie kosztujenie kosztuje serdecznekosztuje serdeczne słowojest to jednakjednak najcenniejszy darnic nie kosztuje serdecznenie kosztuje serdeczne słowojest to jednak najcenniejszynic nie kosztuje serdeczne słowojest to jednak najcenniejszy dar

Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, co się lubi - aby dar miał wartość przed Bogiem.Budowa zamków na lodzie nic nie kosztuje, lecz ich burzenie jest bardzo drogie.Praw­dzi­wa miłość nic nie kosztuje.Grzeczność nic nie kosztuje, a wygrywa wszystko.Jeżeli myślisz, że edukacja drogo kosztuje, sprawdź, ile kosztuje ignorancja.