Nic nie może stanąć pomiędzy prawdziwymi przyjaciółmi.


nic-nie-może-stanąć-pomiędzy-prawdziwymi-przyjaciółmi
eurypidesnicniemożestanąćpomiędzyprawdziwymiprzyjaciółminic nienie możemoże stanąćstanąć pomiędzypomiędzy prawdziwymiprawdziwymi przyjaciółminic nie możenie może stanąćmoże stanąć pomiędzystanąć pomiędzy prawdziwymipomiędzy prawdziwymi przyjaciółminic nie może stanąćnie może stanąć pomiędzymoże stanąć pomiędzy prawdziwymistanąć pomiędzy prawdziwymi przyjaciółminic nie może stanąć pomiędzynie może stanąć pomiędzy prawdziwymimoże stanąć pomiędzy prawdziwymi przyjaciółmi

To, co istnieje pomiędzy przyjaciółmi, nigdy się nie kończy.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego ... - A może zos­ta­niemy przyjaciółmi...? - A może nie. Mam już zbyt wielu przyjaciół...Kiedy re­ligia i po­lity­ka jadą na tym sa­mym wo­zie, ci, co po­wożą, wierzą, że nic nie może im stanąć na drodze. Zaczy­nają pędzić na łeb na szyję... i nie pa­miętają, że pędzące­mu na oślep człowieko­wi uka­zuje się prze­paść, kiedy już jest za późno.Nawet ten, kto kocha, nie może zrozumieć miłości innego. Pomiędzy dwiema miłościami nie ma nic wspólnego, ponieważ w istocie istnieje tylko jedna miłość i każdy uważa, że wyczerpuje wszystko, nie sądząc, że sam się kiedyś wyczerpie.Mężczyzna stojący pomiędzy dwiema kobietami nie może być dla obu delikatny. Naprawdę, każdą z nich może zranić okrutnie.