Nic nie powinno stanowić przeszkody w dojściu do Boga.


nic-nie-powinno-stanowić-przeszkody-w-dojściu-do-boga
elżbieta błnicniepowinnostanowićprzeszkodydojściudoboganic nienie powinnopowinno stanowićstanowić przeszkodyprzeszkody ww dojściudojściu dodo boganic nie powinnonie powinno stanowićpowinno stanowić przeszkodystanowić przeszkody wprzeszkody w dojściuw dojściu dodojściu do boganic nie powinno stanowićnie powinno stanowić przeszkodypowinno stanowić przeszkody wstanowić przeszkody w dojściuprzeszkody w dojściu dow dojściu do boganic nie powinno stanowić przeszkodynie powinno stanowić przeszkody wpowinno stanowić przeszkody w dojściustanowić przeszkody w dojściu doprzeszkody w dojściu do boga

Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Nie ma nic bardziej nieefektywnego niż robienie efektywnie czegoś, co nie powinno być robione wcale.Każdy ko­lej­ny dzień zbliża i od­da­la nas tak sa­mo Nic już nie jest ta­kie ja­kie powinno Szczęście czy nieszczęście to prawie wszystko jedno, z wyjątkiem niezmiernie krótkich chwil złudzenia. Nic nie jest tym, czym być powinno.W polityce głupota nie stanowi przeszkody.