Nic nie robić jest czasem dobrym lekarstwem.


nic-nie-robić-jest-czasem-dobrym-lekarstwem
hipokratesnicnierobićjestczasemdobrymlekarstwemnic nienie robićrobić jestjest czasemczasem dobrymdobrym lekarstwemnic nie robićnie robić jestrobić jest czasemjest czasem dobrymczasem dobrym lekarstwemnic nie robić jestnie robić jest czasemrobić jest czasem dobrymjest czasem dobrym lekarstwemnic nie robić jest czasemnie robić jest czasem dobrymrobić jest czasem dobrym lekarstwem

Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić.Nic nie ro­bić jest cza­sem dob­rym lekarstwem.Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem.Dużo ludzi nie wie, co z czasem robić. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu.Dużo ludzi nie wie, co robić z czasem. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu.By­cie ge­niu­szem za­biera dużo cza­su. Trze­ba po pros­tu nic nie ro­bić i nic nie robić.