Nic nie udaje się równie dobrze jak sukces.


nic-nie-udaje-ę-równie-dobrze-jak-sukces
aleksander dumasnicnieudajesięrówniedobrzejaksukcesnic nienie udajeudaje sięsię równierównie dobrzedobrze jakjak sukcesnic nie udajenie udaje sięudaje się równiesię równie dobrzerównie dobrze jakdobrze jak sukcesnic nie udaje sięnie udaje się równieudaje się równie dobrzesię równie dobrze jakrównie dobrze jak sukcesnic nie udaje się równienie udaje się równie dobrzeudaje się równie dobrze jaksię równie dobrze jak sukces

Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać. -Tadeusz Kotarbiński
dobra-robota-może-równie-dobrze-szkodzić-jak-dobrze-pomagać
W mężczyźnie podoba mi się to, co sprawia, że równie dobrze się z nim gada, jak i milczy. -Ewa Szykulska
w-mężczyźnie-podoba-mi-ę-to-co-sprawia-że-równie-dobrze-ę-z-nim-gada-jak-i-milczy
Prowincjonalność stała się formą zdecydowanie wewnętrzną, psychiczną. Można na wsi równie dobrze być światowcem, jak w Paryżu głęboko prowincjonalnym. -Renata Szuman - Fikus
prowincjonalność-stała-ę-formą-zdecydowanie-wewnętrzną-psychiczną-można-na-wsi-równie-dobrze-być-światowcem-jak-w-paryżu-głęboko
Nic nie rodzi się równie szybko jak uczucie antypatii. -Alfred Musset
nic-nie-rodzi-ę-równie-szybko-jak-uczucie-antypatii
Nic równie nie szkodzi zdrowiu, jak częsta zmiana lekarstw. -Seneka Młodszy
nic-równie-nie-szkodzi-zdrowiu-jak-częsta-zmiana-lekarstw