Nic nie wybrać z książki znaczy pominąć wszystko, a chcieć powierzyć wszystko czystej pamięci, to zapisywać na wietrze; pamięć nasza jest jak sito, przyjmuje mnóstwo rzeczy, ale zaraz je wypuszcza i traci, jeśli ich nie zatrzyma pismo.


nic-nie-wybrać-z-książki-znaczy-pominąć-wszystko-a-chcieć-powierzyć-wszystko-czystej-pamię-to-zapisywać-na-wietrze-pamięć-nasza-jest-jak
jan amos komeńskinicniewybraćksiążkiznaczypominąćwszystkochciećpowierzyćwszystkoczystejpamięcitozapisywaćnawietrzepamięćnaszajestjaksitoprzyjmujemnóstworzeczyalezarazwypuszczatracijeśliichzatrzymapismonic nienie wybraćwybrać zz książkiksiążki znaczyznaczy pominąćpominąć wszystkochcieć powierzyćpowierzyć wszystkowszystko czystejczystej pamięcizapisywać nana wietrzepamięć naszanasza jestjest jakjak sitoprzyjmuje mnóstwomnóstwo rzeczyale zarazzaraz jeje wypuszczawypuszcza ii tracijeśli ichich nienie zatrzymazatrzyma pismonic nie wybraćnie wybrać zwybrać z książkiz książki znaczyksiążki znaczy pominąćznaczy pominąć wszystkoa chcieć powierzyćchcieć powierzyć wszystkopowierzyć wszystko czystejwszystko czystej pamięcizapisywać na wietrzepamięć nasza jestnasza jest jakjest jak sitoprzyjmuje mnóstwo rzeczyale zaraz jezaraz je wypuszczaje wypuszcza iwypuszcza i tracijeśli ich nieich nie zatrzymanie zatrzyma pismo

Szczęście jest móc wszystko, co chcemy, a wielkość chcieć wszystko, co możemy. -Kazimierz Brodziński
szczęście-jest-móc-wszystko-co-chcemy-a-wielkość-chcieć-wszystko-co-możemy
Jeśli zawiedzie wszystko inne, zawsze można zasłużyć na nieśmiertelną pamięć, popełniając spektakularne głupstwo. -ajaohn Kenneth Galbraight
jeśli-zawiedzie-wszystko-inne-zawsze-można-zasłużyć-na-nieśmiertelną-pamięć-popełniając-spektakularne-głupstwo
Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest [. . . ], jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz, nie tracisz nic. -Blaise Pascal
zważmy-zysk-i-stratę-zakładając-że-bóg-jest-śli-wygrasz-zyskujesz-wszystko-śli-przegrasz-nie-tracisz-nic