Nic nie zawodzi nas bardziej niż sąd własny.


nic-nie-zawodzi-nas-bardziej-ż-sąd-własny
leonardo da vincinicniezawodzinasbardziejniżsądwłasnynic nienie zawodzizawodzi nasnas bardziejbardziej niżniż sądsąd własnynic nie zawodzinie zawodzi naszawodzi nas bardziejnas bardziej niżbardziej niż sądniż sąd własnynic nie zawodzi nasnie zawodzi nas bardziejzawodzi nas bardziej niżnas bardziej niż sądbardziej niż sąd własnynic nie zawodzi nas bardziejnie zawodzi nas bardziej niżzawodzi nas bardziej niż sądnas bardziej niż sąd własny

Nic nie zwodzi nas bardziej niż sąd własny.Nic nie za­wodzi nas bar­dziej niż sąd własny.Jedyna rzecz, którą warto posiąść to prawda, jest bardziej przejmująca od miłości, bardziej radosna i roznamiętniająca. Nie zawiedzie nigdy, gdy wszystko inne zawodzi.Nic nas tak bardzo nie okłamuje jak nasz własny osąd.Uroda bardziej jeszcze zawodzi osobę, która ją posiada, aniżeli tych, których omamia.Miłość kpi so­bie z za­sad, a nic nie ma większej war­tości, niż to, cze­go zdo­być nie można.