Nic nie zwodzi nas bardziej niż sąd własny.


nic-nie-zwodzi-nas-bardziej-ż-sąd-własny
leonardo da vincinicniezwodzinasbardziejniżsądwłasnynic nienie zwodzizwodzi nasnas bardziejbardziej niżniż sądsąd własnynic nie zwodzinie zwodzi naszwodzi nas bardziejnas bardziej niżbardziej niż sądniż sąd własnynic nie zwodzi nasnie zwodzi nas bardziejzwodzi nas bardziej niżnas bardziej niż sądbardziej niż sąd własnynic nie zwodzi nas bardziejnie zwodzi nas bardziej niżzwodzi nas bardziej niż sądnas bardziej niż sąd własny

Nic nie zawodzi nas bardziej niż sąd własny.Nic nie za­wodzi nas bar­dziej niż sąd własny.Nic nas tak bardzo nie okłamuje jak nasz własny osąd.Miłość kpi so­bie z za­sad, a nic nie ma większej war­tości, niż to, cze­go zdo­być nie można.Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż karmić wyobraźnię ludu cudami i cudownościami. Nic tak jak zabobon nie rodzi niszczycielskich przesądów.Nie ma nic bardziej stałego niż nieprzewidziane.