Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa.


nic-pożądańszego-a-nic-trudniejszego-na-ziemi-jak-prawdziwa-rozmowa
adam mickiewicznicpożądańszegonictrudniejszegonaziemijakprawdziwarozmowanic pożądańszegonic trudniejszegotrudniejszego nana ziemijak prawdziwaprawdziwa rozmowapożądańszego a nica nic trudniejszegonic trudniejszego natrudniejszego na ziemijak prawdziwa rozmowanic pożądańszego a nicpożądańszego a nic trudniejszegoa nic trudniejszego nanic trudniejszego na zieminic pożądańszego a nic trudniejszegopożądańszego a nic trudniejszego naa nic trudniejszego na ziemi

Prawdziwą rozmową między przyjaciółmi jest milczenie. Oni nie muszą nic mówić, żeby się zrozumieć. -Margaret Lee Runbeck
prawdziwą-rozmową-między-przyjaciółmi-jest-milczenie-oni-nie-muszą-nic-mówić-żeby-ę-zrozumieć
Nie ma nic trudniejszego dla kobiety jak powiedzieć
nie-nic-trudniejszego-dla-kobiety-jak-powiedzieć-do-widzenia-w-mniej-ż-25-słowach
Nie ma na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad pochlebstwo. -Fiodor Dostojewski
nie-na-świecie-nic-trudniejszego-nad-szczerość-i-nic-łatwiejszego-nad-pochlebstwo
Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym. -R.Alec Mackenzie
nie-nic-łatwiejszego-ż-być-zajętym-i-nic-trudniejszego-ż-być-efektywnym
Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość. -Karel Capek
prawdziwa-i-najwyższa-sprawiedliwość-to-nic-innego-jak-miłość