Nic tak dob­rze nie cha­rak­te­ryzu­je człowieka, jak je­go sposób od­nosze­nia się do głupców.


nic-tak-dob­rze-nie cha­rak­te­ryzu­-człowieka-jak ­go-sposób-od­nosze­nia ę-do głupców
stefan garczyńskinictakdob­rzenie cha­rak­te­ryzu­jeczłowiekajak je­gosposóbod­nosze­nia siędo głupcównic taktak dob­rzedob­rze nie cha­rak­te­ryzu­jenie cha­rak­te­ryzu­je człowiekajak je­go sposóbsposób od­nosze­nia sięod­nosze­nia się do głupcównic tak dob­rzetak dob­rze nie cha­rak­te­ryzu­jedob­rze nie cha­rak­te­ryzu­je człowiekajak je­go sposób od­nosze­nia sięsposób od­nosze­nia się do głupcównic tak dob­rze nie cha­rak­te­ryzu­jetak dob­rze nie cha­rak­te­ryzu­je człowiekajak je­go sposób od­nosze­nia się do głupcównic tak dob­rze nie cha­rak­te­ryzu­je człowieka

Nic człowieka tak nie cha­rak­te­ryzu­je jak rodzaj za­bawy,której szuka  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
nic-człowieka-tak-nie cha­rak­te­ryzu­-jak rodzaj-za­bawyktórej-szuka 
Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma. -Alfons Karr
każdy-człowiek-cha­rak­te­ryzu­ ę-trze­-oso­bowościami-tą-którą-tą-którą-oka­zuje-i tą-którą-sądzi-że 
Nic nie odsłania cha­rak­te­ru człowieka le­piej niż przy­goto­wania do samobójstwa. -Michal Viewegh
nic-nie odsłania-cha­rak­te­ru-człowieka-­piej-ż-przy­goto­wania-do samobójstwa
Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma. -Maria Szyszkowska
cha­rak­ter-można-uk­ształto­wać-pop­rzez-in­tensywną-pracę-nad-zmianą-cha­rak­te­ru-włas­ne­go-pisma
Już od najmłod­szych lat mój spaczo­ny cha­rak­ter mówi mi, że jes­tem in­ny niż ogół śmier­telników. Tu również od­noszę sukcesy. -Salvador Dalí
już-od najmłod­szych-lat-mój-spaczo­ny-cha­rak­ter-mówi-mi-że jes­tem-in­ny-ż-ogół-śmier­telników-tu również-od­noszę