Nic tak nie za­bija cza­su jak książka.


nic-tak-nie za­bija-cza­su-jak książka
cesare pavesenictaknie za­bijacza­sujak książkanic taktak nie za­bijanie za­bija cza­sucza­su jak książkanic tak nie za­bijatak nie za­bija cza­sunie za­bija cza­su jak książkanic tak nie za­bija cza­sutak nie za­bija cza­su jak książkanic tak nie za­bija cza­su jak książka

Nic tak nie zabija czasu jak książka.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Jak­bym była książką, którą ktoś ot­wiera na do­wol­nej stro­nie, cza­sem odkłada ją grzbietem do góry na godzinę czy na kil­ka dni, a cza­sem o niej po pros­tu zapomina.Zna­ne są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.