Nic tak nie drażni żonatych, jak to, że co chwila pomiędzy sobą a bodaj przelotnymi pragnieniami spotykają swoją żonę.


nic-tak-nie-draż-żonatych-jak-to-że-co-chwila-pomiędzy-sobą-a-bodaj-przelotnymi-pragnieniami-spotykają-swoją-żonę
honore de balzacnictakniedrażniżonatychjaktożecochwilapomiędzysobąbodajprzelotnymipragnieniamispotykająswojążonęnic taktak nienie drażnidrażni żonatychże coco chwilachwila pomiędzypomiędzy sobąbodaj przelotnymiprzelotnymi pragnieniamipragnieniami spotykająspotykają swojąswoją żonęnic tak nietak nie drażninie drażni żonatychże co chwilaco chwila pomiędzychwila pomiędzy sobąsobą a bodaja bodaj przelotnymibodaj przelotnymi pragnieniamiprzelotnymi pragnieniami spotykająpragnieniami spotykają swojąspotykają swoją żonęnic tak nie drażnitak nie drażni żonatychże co chwila pomiędzyco chwila pomiędzy sobąpomiędzy sobą a bodajsobą a bodaj przelotnymia bodaj przelotnymi pragnieniamibodaj przelotnymi pragnieniami spotykająprzelotnymi pragnieniami spotykają swojąpragnieniami spotykają swoją żonęnic tak nie drażni żonatychże co chwila pomiędzy sobąchwila pomiędzy sobą a bodajpomiędzy sobą a bodaj przelotnymisobą a bodaj przelotnymi pragnieniamia bodaj przelotnymi pragnieniami spotykająbodaj przelotnymi pragnieniami spotykają swojąprzelotnymi pragnieniami spotykają swoją żonę

Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie wzrusza-mężczyz­ny-jak łzy-ko­biety-którą-kochać-zaczy­na-i nic-nie draż-go tak-jak łzy-ko­biety-którą-kochać
Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-nie-draż-go-tak-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-tak-nie-draż-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
Mąż, który za często pokazuje swoją żonę i swój portfel, naraża się, że mu je zabiorą. -Benjamin Franklin
mąż-który-za-często-pokazuje-swoją-żonę-i-swój-portfel-naraża-ę-że-mu-zabiorą
Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją. -Luciano Cian
przyjaciele-spotykają-ę-aby-ę-lepiej-poznać-i-pokochać-przyjaciele-są-szczęśliwi-gdy-ę-spotykają-mówią-sobie-wszystko-kim-są-i-czym
Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd. -Anonim
nic-tak-nie-zdobi-kobiety-jak-wstyd-i-nic-tak-jej-nie-poniża-jak-bezwstyd