Nic tak nie jest potrzebne młodemu człowiekowi, jak towarzystwo mądrej kobiety.


nic-tak-nie-jest-potrzebne-młodemu-człowiekowi-jak-towarzystwo-mądrej-kobiety
lew tołstojnictakniejestpotrzebnemłodemuczłowiekowijaktowarzystwomądrejkobietynic taktak nienie jestjest potrzebnepotrzebne młodemumłodemu człowiekowijak towarzystwotowarzystwo mądrejmądrej kobietynic tak nietak nie jestnie jest potrzebnejest potrzebne młodemupotrzebne młodemu człowiekowijak towarzystwo mądrejtowarzystwo mądrej kobietynic tak nie jesttak nie jest potrzebnenie jest potrzebne młodemujest potrzebne młodemu człowiekowijak towarzystwo mądrej kobietynic tak nie jest potrzebnetak nie jest potrzebne młodemunie jest potrzebne młodemu człowiekowi

Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać.Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.Tylko kobiety i lekarze wiedzą, jak bardzo potrzebne i dobroczynne jest kłamstwo.Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.Nic tak nie plami kobiety jak atrament.