Nic tak nie wzmacnia autorytetu jak milczenie.


nic-tak-nie-wzmacnia-autorytetu-jak-milczenie
charles de gaullenictakniewzmacniaautorytetujakmilczenienic taktak nienie wzmacniawzmacnia autorytetuautorytetu jakjak milczenienic tak nietak nie wzmacnianie wzmacnia autorytetuwzmacnia autorytetu jakautorytetu jak milczenienic tak nie wzmacniatak nie wzmacnia autorytetunie wzmacnia autorytetu jakwzmacnia autorytetu jak milczenienic tak nie wzmacnia autorytetutak nie wzmacnia autorytetu jaknie wzmacnia autorytetu jak milczenie

Nic bardziej nie wzmacnia człowieka, jak okazane mu zaufanie.Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią.Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.Nie ma nic tak złego jak kobieta zła i nie ma nic tak dobrego jak kobieta dobra.Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie