Nic tak nie wzrusza jak trzęsienie ziemi.


nic-tak-nie-wzrusza-jak-trzęsienie-ziemi
urszula zyburanictakniewzruszajaktrzęsieniezieminic taktak nienie wzruszawzrusza jakjak trzęsienietrzęsienie zieminic tak nietak nie wzruszanie wzrusza jakwzrusza jak trzęsieniejak trzęsienie zieminic tak nie wzruszatak nie wzrusza jaknie wzrusza jak trzęsieniewzrusza jak trzęsienie zieminic tak nie wzrusza jaktak nie wzrusza jak trzęsienienie wzrusza jak trzęsienie ziemi

Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-nie-draż-go-tak-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie wzrusza-mężczyz­ny-jak łzy-ko­biety-którą-kochać-zaczy­na-i nic-nie draż-go tak-jak łzy-ko­biety-którą-kochać
Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-tak-nie-draż-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
po­ruszasz wprawnie mik­ro­kos­mo­sem we mnie trzęsienie ziemi  -Deszcz
po­ruszasz-wprawnie-mik­ro­kos­mo­sem-we mnie-trzęsienie-ziemi 
Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. -Adam Mickiewicz
nic-pożądańszego-a-nic-trudniejszego-na-ziemi-jak-prawdziwa-rozmowa