Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.


nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-nie-draż-go-tak-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
maryla wolskanictakniewzruszamężczyznyjakłzykobietyktórąkochaćzaczynanicdrażnigotakprzestajenic taktak nienie wzruszawzrusza mężczyznymężczyzny jakjak łzyłzy kobietyktórą kochaćkochać zaczynanic nienie drażnidrażni gogo takjak łzyłzy kobietyktórą kochaćkochać przestajenic tak nietak nie wzruszanie wzrusza mężczyznywzrusza mężczyzny jakmężczyzny jak łzyjak łzy kobietyktórą kochać zaczynaa nic nienic nie drażninie drażni godrażni go takjak łzy kobietyktórą kochać przestajenic tak nie wzruszatak nie wzrusza mężczyznynie wzrusza mężczyzny jakwzrusza mężczyzny jak łzymężczyzny jak łzy kobietya nic nie drażninic nie drażni gonie drażni go taknic tak nie wzrusza mężczyznytak nie wzrusza mężczyzny jaknie wzrusza mężczyzny jak łzywzrusza mężczyzny jak łzy kobietya nic nie drażni gonic nie drażni go tak

Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje.Nic tak nie przywiązuje mężczyzny do kobiety, jak to, co jej ofiarował.Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.Nic tak nie wzrusza jak trzęsienie ziemi.