Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.


nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-tak-nie-draż-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
maryla wolskanictakniewzruszamężczyznyjakłzykobietyktórąkochaćzaczynanicdrażniprzestajenic taktak nienie wzruszawzrusza mężczyznymężczyzny jakjak łzyłzy kobietyktórą kochaćkochać zaczynanic taktak nienie drażnidrażni mężczyznymężczyzny jakjak łzyłzy kobietyktórą kochaćkochać przestajenic tak nietak nie wzruszanie wzrusza mężczyznywzrusza mężczyzny jakmężczyzny jak łzyjak łzy kobietyktórą kochać zaczynaa nic taknic tak nietak nie drażninie drażni mężczyznydrażni mężczyzny jakmężczyzny jak łzyjak łzy kobietyktórą kochać przestajenic tak nie wzruszatak nie wzrusza mężczyznynie wzrusza mężczyzny jakwzrusza mężczyzny jak łzymężczyzny jak łzy kobietya nic tak nienic tak nie drażnitak nie drażni mężczyznynie drażni mężczyzny jakdrażni mężczyzny jak łzymężczyzny jak łzy kobietynic tak nie wzrusza mężczyznytak nie wzrusza mężczyzny jaknie wzrusza mężczyzny jak łzywzrusza mężczyzny jak łzy kobietya nic tak nie drażninic tak nie drażni mężczyznytak nie drażni mężczyzny jaknie drażni mężczyzny jak łzydrażni mężczyzny jak łzy kobiety

Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-nie-draż-go-tak-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie wzrusza-mężczyz­ny-jak łzy-ko­biety-którą-kochać-zaczy­na-i nic-nie draż-go tak-jak łzy-ko­biety-którą-kochać
Nic tak nie przywiązuje mężczyzny do kobiety, jak to, co jej ofiarował. -William Somerset Maugham
nic-tak-nie-przywiązuje-mężczyzny-do-kobiety-jak-to-co-jej-ofiarował
Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd. -Anonim
nic-tak-nie-zdobi-kobiety-jak-wstyd-i-nic-tak-jej-nie-poniża-jak-bezwstyd
Nic tak mężczyzny nie podnieca, jak niepewność zwycięstwa. -Zofia Bystrzycka
nic-tak-mężczyzny-nie-podnieca-jak-niepewność-zwycięstwa