Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.


nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-tak-nie-draż-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
maryla wolskanictakniewzruszamężczyznyjakłzykobietyktórąkochaćzaczynanicdrażniprzestajenic taktak nienie wzruszawzrusza mężczyznymężczyzny jakjak łzyłzy kobietyktórą kochaćkochać zaczynanic taktak nienie drażnidrażni mężczyznymężczyzny jakjak łzyłzy kobietyktórą kochaćkochać przestajenic tak nietak nie wzruszanie wzrusza mężczyznywzrusza mężczyzny jakmężczyzny jak łzyjak łzy kobietyktórą kochać zaczynaa nic taknic tak nietak nie drażninie drażni mężczyznydrażni mężczyzny jakmężczyzny jak łzyjak łzy kobietyktórą kochać przestajenic tak nie wzruszatak nie wzrusza mężczyznynie wzrusza mężczyzny jakwzrusza mężczyzny jak łzymężczyzny jak łzy kobietya nic tak nienic tak nie drażnitak nie drażni mężczyznynie drażni mężczyzny jakdrażni mężczyzny jak łzymężczyzny jak łzy kobietynic tak nie wzrusza mężczyznytak nie wzrusza mężczyzny jaknie wzrusza mężczyzny jak łzywzrusza mężczyzny jak łzy kobietya nic tak nie drażninic tak nie drażni mężczyznytak nie drażni mężczyzny jaknie drażni mężczyzny jak łzydrażni mężczyzny jak łzy kobiety

Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje.Nic tak nie przywiązuje mężczyzny do kobiety, jak to, co jej ofiarował.Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.Nic tak mężczyzny nie podnieca, jak niepewność zwycięstwa.