Nic tak nie zabija czasu jak książka.


nic-tak-nie-zabija-czasu-jak-książka
mieczysław michał szargannictakniezabijaczasujakksiążkanic taktak nienie zabijazabija czasuczasu jakjak książkanic tak nietak nie zabijanie zabija czasuzabija czasu jakczasu jak książkanic tak nie zabijatak nie zabija czasunie zabija czasu jakzabija czasu jak książkanic tak nie zabija czasutak nie zabija czasu jaknie zabija czasu jak książka

Nic tak nie za­bija cza­su jak książka.Nic tak nie zabija miłości, jak wybuchy prawdziwej miłości u partnera.Nic tak nie zabija miłości, jak wybuchy prawdziwej miłości u partnera!Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.