Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.


nic-tak-nie-zdobi-kobiety-jak-wstyd-i-nic-tak-jej-nie-poniża-jak-bezwstyd
anonimnictakniezdobikobietyjakwstydnicjejponiżabezwstydnic taktak nienie zdobizdobi kobietykobiety jakjak wstydwstyd ii nicnic taktak jejjej nienie poniżaponiża jakjak bezwstydnic tak nietak nie zdobinie zdobi kobietyzdobi kobiety jakkobiety jak wstydjak wstyd iwstyd i nici nic taknic tak jejtak jej niejej nie poniżanie poniża jakponiża jak bezwstydnic tak nie zdobitak nie zdobi kobietynie zdobi kobiety jakzdobi kobiety jak wstydkobiety jak wstyd ijak wstyd i nicwstyd i nic taki nic tak jejnic tak jej nietak jej nie poniżajej nie poniża jaknie poniża jak bezwstydnic tak nie zdobi kobietytak nie zdobi kobiety jaknie zdobi kobiety jak wstydzdobi kobiety jak wstyd ikobiety jak wstyd i nicjak wstyd i nic takwstyd i nic tak jeji nic tak jej nienic tak jej nie poniżatak jej nie poniża jakjej nie poniża jak bezwstyd

Nic tak nie przywiązuje mężczyzny do kobiety, jak to, co jej ofiarował.Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.Nic tak nie plami kobiety jak atrament.Nic tak zmysłowo nie: pociąga do kobiety, jak muzyka.