Nic tak zmysłowo nie: pociąga do kobiety, jak muzyka.


nic-tak-zmysłowo-nie-pociąga-do-kobiety-jak-muzyka
gabriela zapolskanictakzmysłowoniepociągadokobietyjakmuzykanic taktak zmysłowozmysłowo niepociąga dodo kobietyjak muzykanic tak zmysłowotak zmysłowo niepociąga do kobietynic tak zmysłowo nie

Kariera domowa nie więcej pociąga wszystkie kobiety, niż kariera wojskowa pociąga wszystkich mężczyzn. -George Bernard Shaw
kariera-domowa-nie-więcej-pociąga-wszystkie-kobiety-ż-kariera-wojskowa-pociąga-wszystkich-mężczyzn
Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-nie-draż-go-tak-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd. -Anonim
nic-tak-nie-zdobi-kobiety-jak-wstyd-i-nic-tak-jej-nie-poniża-jak-bezwstyd
Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-tak-nie-draż-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
Nic tak nie przywiązuje mężczyzny do kobiety, jak to, co jej ofiarował. -William Somerset Maugham
nic-tak-nie-przywiązuje-mężczyzny-do-kobiety-jak-to-co-jej-ofiarował