Nic w przyrodzie nie ginie, jedynie spełnione nadzieje.


nic-w-przyrodzie-nie-ginie-jedynie-spełnione-nadzieje
stanisław jerzy lecnicprzyrodzienieginiejedyniespełnionenadziejenic ww przyrodzieprzyrodzie nienie giniejedynie spełnionespełnione nadziejenic w przyrodziew przyrodzie nieprzyrodzie nie giniejedynie spełnione nadziejenic w przyrodzie niew przyrodzie nie ginienic w przyrodzie nie ginie

Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję.Cała mądrość życia w tej jedynie mieści się prawdzie - czekać i mieć nadzieję.Nie należy sądzić, że diabeł kusi jedynie ludzi genialnych. Gardzi zapewne głupcami, ale nie lekceważy ich pomocy. Przeciwnie, pokłada w nich wielkie nadzieje.Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy.Bogowie to spełnione pragnienia ludzkie.Trąby jerychońskie grały jedynie głośno ale nic konkretnego.