Nic w tym dziwnego, że ludzie, którzy mają zbyt wielkie o sobie mniemanie, budzą taką niechęć: niewielka jest bowiem różnica między nadmiernym zadufaniem w sobie i wielką pogardą dla innych.


nic-w-tym-dziwnego-że-ludzie-którzy-mają-zbyt-wielkie-o-sobie-mniemanie-budzą-taką-niechęć-niewielka-jest-bowiem-różnica-między-nadmiernym
montesquieunictymdziwnegożeludziektórzymajązbytwielkiesobiemniemaniebudzątakąniechęćniewielkajestbowiemróżnicamiędzynadmiernymzadufaniemwielkąpogardądlainnychnic ww tymtym dziwnegoże ludziektórzy mająmają zbytzbyt wielkiewielkie oo sobiesobie mniemaniebudzą takątaką niechęćniewielka jestjest bowiembowiem różnicaróżnica międzymiędzy nadmiernymnadmiernym zadufaniemzadufaniem ww sobiesobie ii wielkąwielką pogardąpogardą dladla innychnic w tymw tym dziwnegoktórzy mają zbytmają zbyt wielkiezbyt wielkie owielkie o sobieo sobie mniemaniebudzą taką niechęćniewielka jest bowiemjest bowiem różnicabowiem różnica międzyróżnica między nadmiernymmiędzy nadmiernym zadufaniemnadmiernym zadufaniem wzadufaniem w sobiew sobie isobie i wielkąi wielką pogardąwielką pogardą dlapogardą dla innych

Różnica między ludźmi polega tylko na tym, że dla jednych bardziej, a dla innych mniej dostępna jest wiedza.Chłopców trzeba dręczyć - inaczej zbyt mają wysokie o sobie mniemanie. Chłopców trzeba od czasu do czasu pocałować, by nie wpadali w zbytnią rozpacz.Ludzie, którzy osiągają coś na tym świecie, to ci, którzy nie znajdując sprzyjających do działania warunków, samije sobie tworzą.Gadułami są ci, którzy rozmawiają z wami o innych. Nudziarze to ci, którzy opowiadają o sobie. Ale ci, którzy mówią wam o was samych - to czarujący gawędziarze...Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem.Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem.