Nic wie­czne­go na świecie: Ra­dość się z troską plecie.


nic-wie­czne­go-na świecie-ra­dość ę-z troską-plecie
jan kochanowskinicwie­czne­gona świeciera­dość sięz troskąplecienic wie­czne­gowie­czne­go na świeciera­dość się z troskąz troską plecienic wie­czne­go na świeciera­dość się z troską plecie

Nic wiecznego na świecie: Radość się z troską plecie.Nic wiecznego na świecie, radość się z troską pleni.Wszystko się dziwnie plecie na tym tu biednym świecie. A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić, i zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić.Nies­te­ty, w dzi­siej­szym świecie, aby przet­rwać, mu­simy przyz­wyczaić się do prze­mija­nia - przy­jaźń, miłość, życie - to nie są war­tości wie­czne. Pro­ponuję więc szcze­pionkę prze­ciw­ko tęskno­cie. Tak na wszel­ki wypadek.Nie do­robi się mienia; Kto wie­czne­go ma lenia.Dążymy do te­go by być Dążenie jest wie­czne Bieg­niemy by zdążyć Spóźnione wie­cznie Od­dycha­my słowami Później znikamy