Nic wiecznego na świecie: Radość się z troską plecie.


nic-wiecznego-na-świecie-radość-ę-z-troską-plecie
jan kochanowskinicwiecznegonaświecieradośćsiętroskąplecienic wiecznegowiecznego nana świecieradość sięz troskątroską plecienic wiecznego nawiecznego na świecieradość się zsię z troskąz troską plecienic wiecznego na świecieradość się z troskąsię z troską plecieradość się z troską plecie

Nic wiecznego na świecie, radość się z troską pleni.Nic wie­czne­go na świecie: Ra­dość się z troską plecie.Istotne źródło humoru - to troska, a nie radość.Wszystko się dziwnie plecie na tym tu biednym świecie. A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić, i zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić.Gdyby na świecie była tylko radość, to nigdy nie nauczylibyśmy się odwagi i cierpliwości.Niech pociechą dla nas będzie to, iż żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się radość i tak równoważą się nawzajem.