Nicze­go nie da się zro­bić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, na­leży dać coś o tej sa­mej wartości.


nicze­go-nie da ę-zro­bić-bez-poświęń-aby coś-poświęć-na­ży-dać-coś-o tej ­mej-wartoś
bob marleynicze­gonie da sięzro­bićbezpoświęceńaby cośpoświęcićna­leżydaćcośo tej sa­mejwartościnicze­go nie da sięnie da się zro­bićzro­bić bezbez poświęceńaby coś poświęcićna­leży daćdać coścoś o tej sa­mejo tej sa­mej wartościnicze­go nie da się zro­bićnie da się zro­bić bezzro­bić bez poświęceńna­leży dać cośdać coś o tej sa­mejcoś o tej sa­mej wartościnicze­go nie da się zro­bić beznie da się zro­bić bez poświęceńna­leży dać coś o tej sa­mejdać coś o tej sa­mej wartościnicze­go nie da się zro­bić bez poświęceńna­leży dać coś o tej sa­mej wartości

Mu­simy ko­nie­cznie zro­bić coś, co by od nas za­leżało, po­nieważ dzieje się tak wiele, co nie za­leży od nikogo. -Stanisław Wyspiański
mu­simy-ko­nie­cznie-zro­bić-coś-co by od nas-za­żało-po­nieważ-dzieje ę-tak-wiele-co nie za­ży-od nikogo
Upaść na sa­mo dno, aby później nie mieć wyrzutów su­mienia, że coś jeszcze mogłam zro­bić . -Olusia1007
upaść-na ­mo-dno-aby później-nie mieć-wyrzutów-su­mienia-że coś-jeszcze-mogłam-zro­bić