Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli.


niczego-niczego-na-świecie-nie-można-przyrównać-do-radoś-płynącej-z-pracy-która-ę-toczy-po-myśli
maria dąbrowskaniczegoniczegonaświecieniemożnaprzyrównaćdoradościpłynącejpracyktórasiętoczypomyśliniczego nana świecieświecie nienie możnamożna przyrównaćprzyrównać dodo radościradości płynącejpłynącej zz pracyktóra sięsię toczytoczy popo myśliniczego na świeciena świecie nieświecie nie możnanie można przyrównaćmożna przyrównać doprzyrównać do radoścido radości płynącejradości płynącej zpłynącej z pracyktóra się toczysię toczy potoczy po myśliniczego na świecie niena świecie nie możnaświecie nie można przyrównaćnie można przyrównać domożna przyrównać do radościprzyrównać do radości płynącejdo radości płynącej zradości płynącej z pracyktóra się toczy posię toczy po myśliniczego na świecie nie możnana świecie nie można przyrównaćświecie nie można przyrównać donie można przyrównać do radościmożna przyrównać do radości płynącejprzyrównać do radości płynącej zdo radości płynącej z pracyktóra się toczy po myśli

Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było.Brud, ciasnota, bezczeszczenie człowieka pracy, bezczeszczenie kobiety. Była szydercza, bezkarna bezczelność rozpusty, maminych synków, fircykowatych studentów i kupczyków. Żartem albo wybuchem wzgardliwego zniecierpliwienia kwitowano łzy i skargi okradzionych, pokrzywdzonych, oszukanych. Olimpijski spokój pasożytów, wyróżniających się tylko tym, że nic nie robili, niczego nie szukali, niczego nie dali światu! [o czasach przed rewolucją]Przyjaciel wie bardzo dobrze, kim naprawdę jesteś - przy nim niczego nie musisz udawać ani niczego się bać.Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy.Nie oczekuję niczego, nie boję się niczego, jestem wolny.Pociąg fizyczny, ta utrata myśli na rzecz głodu ciała niczego między dwojgiem ludzi nie załatwia, bo jak każdy głód także i tę pustkę można załatwić dosytem.