Niczego nie można zbudować na niewolnictwie, chyba, że bunty niewolników.


niczego-nie-można-zbudować-na-niewolnictwie-chyba-że-bunty-niewolników
antoine de saint - exuperyniczegoniemożnazbudowaćnaniewolnictwiechybażebuntyniewolnikówniczego nienie możnamożna zbudowaćzbudować nana niewolnictwieże buntybunty niewolnikówniczego nie możnanie można zbudowaćmożna zbudować nazbudować na niewolnictwieże bunty niewolnikówniczego nie można zbudowaćnie można zbudować namożna zbudować na niewolnictwieniczego nie można zbudować nanie można zbudować na niewolnictwie

Żal to wielka strata energii - nie można nic zbudować na żalu. Co najwyżej można się w nim wygodnie rozsiąść.Miłością można najwięcej zbudować.Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli.Ziarnko do ziarnka zbierając do niczego nie dojdziesz, chyba żebyś żył kilkaset lat.Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było.W pamiętnikach nie odkryjemy niczego złego o ich autorach: chyba tylko ich złą pamięć.