Niczego tak nieodwołalnie nie zaprzepaszczamy jak okazji, która co dzień się nadarza.


niczego-tak-nieodwołalnie-nie-zaprzepaszczamy-jak-okazji-która-co-dzień-ę-nadarza
marie von ebner - eschenbachniczegotaknieodwołalnieniezaprzepaszczamyjakokazjiktóracodzieńsięnadarzaniczego taktak nieodwołalnienieodwołalnie nienie zaprzepaszczamyzaprzepaszczamy jakjak okazjiktóra coco dzieńdzień sięsię nadarzaniczego tak nieodwołalnietak nieodwołalnie nienieodwołalnie nie zaprzepaszczamynie zaprzepaszczamy jakzaprzepaszczamy jak okazjiktóra co dzieńco dzień siędzień się nadarzaniczego tak nieodwołalnie nietak nieodwołalnie nie zaprzepaszczamynieodwołalnie nie zaprzepaszczamy jaknie zaprzepaszczamy jak okazjiktóra co dzień sięco dzień się nadarzaniczego tak nieodwołalnie nie zaprzepaszczamytak nieodwołalnie nie zaprzepaszczamy jaknieodwołalnie nie zaprzepaszczamy jak okazjiktóra co dzień się nadarza

Nie obawiam się niczego tak bardzo jak człowieka, który przez cały dzień jest dowcipny.Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli.Z tym niepomiernym ciężarem, jaki dźwigam dniem i nocą, umarłbym chyba, gdyby co dzień nie dano mi okazji się pośmiać.Z tym niepomiernym ciężarem, jaki dźwigam dniem i nocą umarłbym chyba, gdyby co dzień nie dano mi okazji się pośmiać.Żadne zwierzę nie stworzyło nigdy niczego tak złego jak pijaństwo i tak dobrego jak picie z umiarem.Wierność jest cnotą, która z latami obraca się w pewność straconych okazji.