nie do przyznania naiw­ne uczu­cie niepewności że drgnienie i spojrzenie może znaczyć wszystko 


nie do przyznania-naiw­ne-uczu­cie-niepewnoś-że-drgnienie-i spojrzenie-może-znaczyć-wszystko 
caireannie do przyznanianaiw­neuczu­cieniepewnościżedrgnieniei spojrzeniemożeznaczyćwszystko nie do przyznania naiw­nenaiw­ne uczu­cieuczu­cie niepewnościniepewności żeże drgnieniedrgnienie i spojrzeniei spojrzenie możemoże znaczyćznaczyć wszystko nie do przyznania naiw­ne uczu­cienaiw­ne uczu­cie niepewnościuczu­cie niepewności żeniepewności że drgnienieże drgnienie i spojrzeniedrgnienie i spojrzenie możei spojrzenie może znaczyćmoże znaczyć wszystko nie do przyznania naiw­ne uczu­cie niepewnościnaiw­ne uczu­cie niepewności żeuczu­cie niepewności że drgnienieniepewności że drgnienie i spojrzenieże drgnienie i spojrzenie możedrgnienie i spojrzenie może znaczyći spojrzenie może znaczyć wszystko nie do przyznania naiw­ne uczu­cie niepewności żenaiw­ne uczu­cie niepewności że drgnienieuczu­cie niepewności że drgnienie i spojrzenieniepewności że drgnienie i spojrzenie możeże drgnienie i spojrzenie może znaczyćdrgnienie i spojrzenie może znaczyć wszystko 

jed­no spojrzenie, de­likat­ny do­tyk sprag­nionych dłoni, bi­cie ser­ca przyśpieszone, myśli z głowy jak ptaki, wyfrunęły, liczy się tyl­ko chwila se­kun­da, może dwie.. ty­le Cię miec Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: Każdy etap życia ma włas­ne rodza­je miłości. I niep­rawdą jest, że do­rośli kochają bar­dziej, a młodzi może naiw­niej. Ważne po pros­tu, by kochać naj­praw­dzi­wiej. Bo tyl­ko głębią uczu­cia można mie­rzyć czy­jeś za­kocha­nie. Nie czasem.Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyćDzięki miłości jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć.Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko?