nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa.


nie mów-mi 'zawsze'-nie-mów-mi 'nigdy'-niech-nie pad­nie-'kocham'-z twoim-ust-nie-mów-że tęsknisz-i-nie mów-że pragniesz
boundlessnessnie mówmi 'zawsze'niemówmi 'nigdy'niechnie pad­nie'kocham'z twoimustmówże tęsknisznie mówże pragnieszza­mil­czjeśliwieszże to kłamstwanie mów mi 'zawszenie mówmów mi 'nigdyniech nie pad­nienie pad­nie 'kochamkocham' z twoimz twoim ustnie mówże tęsknisz ii nie mówjeśli wiesznie mów mi 'nigdyniech nie pad­nie 'kochamnie pad­nie 'kocham' z twoimkocham' z twoim ustże tęsknisz i nie mów

Pat­rzysz tak wy­mow­nie. O czym myślisz? Wy­po­wiadasz słowa wielu znaczeń. Mów do złotej ryb­ki. Opo­wiedz o so­bie. Rek­la­ma dźwig­nią serc.Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mówisz.Jeżeli nie wiesz, co od­po­wie­dzieć mów prawdę.Nig­dy nie mów nig­dy .. nig­dy nie mów zaw­sze .. nie ufaj ...Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej.Nigdy nie mów o sobie źle, przyjaciele zrobią to za ciebie.