nie pot­rze­buje pi­sać, kto umie czy­tać we włas­nych myślach 


nie pot­rze­buje-pi­ć-kto-umie-czy­ć-we włas­nych-myślach 
liliowięcnie pot­rze­bujepi­saćktoumieczy­taćwe włas­nychmyślach nie pot­rze­buje pi­saćkto umieumie czy­taćczy­tać we włas­nychwe włas­nych myślach kto umie czy­taćumie czy­tać we włas­nychczy­tać we włas­nych myślach kto umie czy­tać we włas­nychumie czy­tać we włas­nych myślach kto umie czy­tać we włas­nych myślach 

Czy kocham Cię, bo Cię pot­rze­buję może zmienić się w pot­rze­buję Cię, bo Cię kocham?? Czy to ja próbuję sa­ma siebie okłamać?  -Gold Fishy
czy-kocham-cię-bo cię-pot­rze­buję-może-zmienić ę-w pot­rze­buję-cię-bo cię-kocham-czy-to ja próbuję-­-siebie-okłamać 
Każdy człowiek pot­rze­buje sta­le na­wet pew­nej ilości trosk, cier­pień lub biedy, tak jak okręt pot­rze­buje ba­las­tu, by płynąć pros­to i równo. -Arthur Schopenhauer
każdy-człowiek-pot­rze­buje-sta­-na­wet-pew­nej-iloś-trosk-cier­pień-lub-biedy-tak-jak okręt-pot­rze­buje-ba­las­-by płynąć