nie ważne jak bar­dzo spoj­rze­nie mówi o pożąda­niu i miłości. Ona Te­go nie zo­baczy gdy nie ma wzajemności..


nie ważne-jak bar­dzo-spoj­rze­nie-mówi-o pożąda­niu-i miłoś-ona te­go-nie zo­baczy-gdy-nie  wzajemnoś
sadness mennie ważnejak bar­dzospoj­rze­niemówio pożąda­niui miłościona te­gonie zo­baczygdynie ma wzajemnościnie ważne jak bar­dzojak bar­dzo spoj­rze­niespoj­rze­nie mówimówi o pożąda­niuo pożąda­niu i miłościona te­go nie zo­baczynie zo­baczy gdygdy nie ma wzajemnościnie ważne jak bar­dzo spoj­rze­niejak bar­dzo spoj­rze­nie mówispoj­rze­nie mówi o pożąda­niumówi o pożąda­niu i miłościona te­go nie zo­baczy gdynie zo­baczy gdy nie ma wzajemnościnie ważne jak bar­dzo spoj­rze­nie mówijak bar­dzo spoj­rze­nie mówi o pożąda­niuspoj­rze­nie mówi o pożąda­niu i miłościona te­go nie zo­baczy gdy nie ma wzajemnościnie ważne jak bar­dzo spoj­rze­nie mówi o pożąda­niujak bar­dzo spoj­rze­nie mówi o pożąda­niu i miłości

Spoj­rza­lam w bok , zo­baczy­lam ciebie , obok bu­tel­ka po whis­ky i po­piel­niczka , wie­dzialam ze musze z tym skon­czyc , ale za bar­dzo kocha­lam zy­cie na biegu . -cicha1
spoj­rza­lam-w bok- zo­baczy­lam-ciebie- obok-bu­tel­ka-po whis­ky-i po­piel­niczka- wie­dzialam-ze musze-z tym-skon­czyc- ale